Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

bilgi@netasertifikasyon.com

0 (232) 290 55 95
YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olup bu sorumluluklarını müşteri sözleşmelerinde yazılı hale getirmiştir.

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ, kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili olarak Müşteri Sözleşmelerinde müşteriyi önceden bilgilendirmektedir. Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya muayene kuruluşu ile müşterinin aralarında anlaşmaya vardığı (örneğin, şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir.  Üst Yönetimi Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı ve çalışan sözleşmelerinde gizliliğin korunması ile ilgili taahhütler yer almaktadır.

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya ilgili kişilere müşteri sözleşmeleri ile bildirir.