Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95

KALİTE POLİTİKASI

NETA Ailesi olarak Kalite Politikamız;

 

  • Donanımlı personel ve cihazlarımızla, KALİTELİ, GÜVENİLİR test, ölçüm ve muayene hizmetleri gerçekleştirmek,
  • TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065  standardı öncelikli olmak üzere periyodik kontroller ile ilgili yükümlülüğümüzde olan tüm Ulusal ve Uluslararası standart, yasa ve yönetmeliklere uygun hizmet sunmak,
  • TS EN ISO/IEC 17020 ve  TS EN ISO / IEC 17065 standardına etkin bir şekilde uygulayarak Hizmet Kalitemizin sürekli iyileşmesini amaçlamak,
  • Yönetim, muayene, ölçüm çalışmalarında görev alan bütün muayene kuruluşu personeli de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımız ile kalite sistem dokümantasyonuna, politika ve prosedürlerine uymak,
  • Muayene  ve Ürün belgelendirme Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek,
  • Periyodik kontrol ve muayene alanı kapsamında yapılan-yapılacak hizmetlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanmasını sağlamak için hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak, Çalışanlarımızın sürekli eğitimleri ile bilgi, beceri düzeyini arttırarak mesleki değerlendirme yetkinlik ve becerilerini arttırmak
  • Kurmuş olduğumuz kalite sistemimiz ile TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN / IEC 17065 Standartları’nın, kanuni yasal gereksinimlerin, mevzuat şartlarının ve mesleki düzenlemelerin gereklerini yerine getirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Muayene kuruluşu yönetimi olarak TS EN ISO/IEC 17020 VE TS EN / IEC  17065  standardına uygun hareket etmek ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.