Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
DİĞER BELGELENDİRME
ATEX BELGESİ EXPROFF ÜRÜNLER

Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şeklinde geçmektedir. Atex Atmospher ve Exposible kelimesinin kısaltılmış halidir. Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır.

İki ATEX direktifi (üreticiler için bir ve ekipman kullanıcı için bir adet) vardır:
ATEX 95 ekipman direktifi 94/9/EC, Ekipman ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış koruyucu sistemler ile ilgilidir.
ATEX 137 işyeri direktifi 99/92/EC, patlayıcı ortamlarda risk altında potansiyel işçilerin sağlık ve güvenlik korumalarını artırmak için minimum gereksinimler ile ilgilidir.

Exproof, Explosion Proof kelimesinin kısaltması olup anlamı; Patlamaya Karşı Korunmuş olmaktadır. Teknik dilde ise; patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda Atex kullanılan elektrikli ürünlerdir. (Exproof Electrical Equipment).

UKR SEPRO BELGESİ UKRAYNA SERTİFİKASI

Ukr SEPRO bir Ukrayna kalite sistemi onayıdır. Ukrayna’da ticaret yapmak isteyen yabancı şirketler de Ukrayna şirketleri de Ukr SEPRO’ya sahip olmalıdır.

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.

GOST R BELGESİ RUSYA SERTİFİKASI

Rusya Gost-R Belgesi Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Türkiye de ki TSE belgesi niteliğinde olan Sertifikalar Rusya`da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır. Rusya Federasyonu`na yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu bu ülkeye yollayacağınız ürünlere sertifika almaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU DANIŞMANLIĞI

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016’da 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini kapsamakta olup, bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmetleri ile firmaların, Anayasa ve TCK ile birlikte, bu yasa özelinde yerine getirmesi gereken yükümlülükler konusunda rehberlik sağlanmaktadır. Şirketlerin, kişisel verileri saklaması, işlemesi ve kullanmasına ilişkin birçok adımda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmeleri zorunludur.

Yasal sorumluluklara uygun hareket edebilmek adına, her sektörden firma için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ihtiyaçtır. Zira kişisel verinin tanımı, gerekçelere ve yasaya dayanarak, genişleyebilecek özelliktedir. Aynı şekilde şirketlerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükleri de çok farklı ve geniş kapsamlı olabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı sayesinde, bu kanuna özgü sorumluluklarda yapılacak hatalar ve dolayısıyla yasa ihlallerinin önüne geçilmiş olur. Günümüzde farklı sebeplerle, hemen her şirket, müşterilerinin veya çalışanlarının kişisel verilerini saklamakta ve işlemektedir. Şirketlerin kullandıkları ve topladıkları bilgilerin türü, faaliyet alanına ve çeşitli sebeplere dayanarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı ile bu adımların her birinde, doğru ve yasal adımlar atılması kolaylaşır.