Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI

Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.
Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza vakası oluşmaktadır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma Ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yılda en az bir kere  beyan edi­len yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testi ile birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

NETA Sertifikasyon, bünyesindeki Makine Mühendisi yetkin kontrolörleri ile hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının periyodik kontrol ve testlerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

NETA Sertifikasyon olarak akreditasyon kapsamında periyodik kontrolü gerçekleştirilen ekipmanlar:

CARASKAL

Caraskallar, zincirli yük kaldırma ekipmanlarıdır. Yüklerin insan gücü veya başka bir enerji kaynağı (elektrik, pnömatik) ile kaldırılmasında kullanılırlar.

Caraskalların emniyetli olarak kullanılabilmeleri açısından yük çarkları, kancalar, zincirler ve yükü ilettikleri taşıyıcı yapının sağlamlığı önem taşımaktadır.

Caraskalların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Kaldırma ve İletme Makinaları grubunda yer almaktadır. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Ancak, üreticinin talimatları ile işyeri ve caraskal kullanım şartları göz önünde tutularak işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre caraskal kontrollerinin daha sık şekilde gerçekleştirilmesi gerekli olabilir. Periyotların sıklığını, 1 yılı geçmemek üzere, işletme yetkilileri belirler.

Caraskal periyodik kontrollerini makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri gerçekleştirebilmektedir.

Caraskal periyodik kontrollerinde ekipman doküman incelemesi (kullanıcı talimatları, uyarı levhaları, kullanıcı eğitimi vb.) incelenmekte, gözle yapılan kontrollerde kancalar, zincirler, taşıyıcı yapı, elektrik ekipmanları gibi bileşenlerde deformasyon, korozyon, kusur vb. bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Fonksiyon kontrolleri yapılarak kumandaların, motorun, kaldırma ve yürüme mekanizmalarının işlerliği değerlendirilmektedir. Son olarak statik ve dinamik yük testleri gerçekleştirilerek frenlerin emniyetli çalışması ile taşıyıcı yapı, kanca ve zincirlerin sağlamlığı kontrol edilmektedir.

Yük testleri caraskal kapasitesi veya işletme tarafından caraskalda kaldırıldığı beyan edilen en büyük ağırlık göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Dinamik yük testleri belirlenen kapasitenin 1,1 katı ağırlıkla; statik yük testleri ise manuel (insan gücüyle kaldırma yapılan) cihazlarda kapasitenin 1,5 katı ağırlıkla, elektrikli ve pnömatik caraskallarda ise kapasitenin 1,25 katı ağırlıkla gerçekleştirilmektedir.

ÇEKTİRME

Çektirme ekipmanları yüklerin ağırlıklı olarak yatay düzlemde, gerektiğinde ise dikey olarak yer değiştirmesini sağlamak üzere kullanılan ekipmanlardır. Zincirli çektirme ekipmanları Hubzug, halatlı çektirme ekipmanları ise Tirfor veya Trifor olarak bilinmektedir. Genellikle insan gücüyle çalışmakta, ancak bazı durumlarda diğer enerji türleri de kullanılmaktadır.

Çektirme ekipmanlarının periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre “kaldırma ve iletme ekipmanları” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Periyodik kontrolleri gerçekleştirmeye makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Periyodik kontrollerde kaldırma ekipmanları ile ilgili standartlar ile ilgili ekipmanın standartları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmaktadır. Halat/zincir durumu, kancaların durumu, kuvvet kolu, hareket ekipmanları görsel olarak kontrol edilmektedir. Sonrasında yüksüz olarak fonksiyon testleri yapılarak çalışmada sorun olup olmadığı belirlenmektedir. Son olarak statik ve dinamik yük testleri gerçekleştirilmektedir. Testler sonrasında yapılan görsel kontroller ile periyodik kontrol tamamlanmaktadır.

FORKLİFT

Forkliftler, liftler ve transpaletler genel olarak İstif Makinaları grubunu oluştururlar. Yüklerin çatallar üzerinde kaldırılması ve taşınmasında kullanılırlar. İşyerlerinin pek çoğunda değişik kapasitelerde istif makinaları bulunur. İstif makinalarının güvenli olmaması ve güvenli kullanılmaması durumunda ekipmanların devrilmesi, yükün düşmesi gibi risklerle karşılaşılmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.

Forklift, lift, transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin istif makinası periyodik kontrollerini içeren bölümü aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

HALAT SAPAN MAPA

MAPA: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL İŞLERDE KULLANILAN MAPA UCU HALKALI OLAN CİVATAYA DENİR. GENELLİKLE ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE, RAFİNERİLERDE, TERSHANELERDE, AĞIR YÜKLERİ KALDIRMAK İÇİN KULLANILIR. 360 DERECEYE KADAR DÖNEBİLEN HAREKETLİ MAPA ÇEŞİTLERİ BULUNMAKTADIR. ÇOK ÖNEMLİ VE AĞIR İŞLERİN KİLİT NOKTASI OLAN MAPALARIN ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMALIDIR. ZİRA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.

SAPAN: AĞIR YÜKLERİN KALDIRILMASINDA KULLANILAN BİR EKİPMANDIR. ÇELİK BİR MALZEMEDEN ÜRETİLEN SAPAN ZİNCİR VE KANCA ARASINDA BULUNAN BİR EKİPMANDIR. HER İKİSİNİ BİR ARADA TUTAN SAPAN, TONLARCA AĞIRLIKLARI KALDIRABİLİRLER. SAPANLAR HER AĞIR İŞTE DEVAMLI KULLANILDIKLARI İÇİN MUTLAKA PERİYODİK BAKIMLARI VE PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMALIDIR.

YÖNETMELİK

MAPA 6331 SAYILI KANUN GEREĞİNCE “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ”NİN EK 3 BÖLÜMÜNÜN 2.2. KALDIRMA İLETME EKİPMANLARINA TABİİDİR.

YÖNETMELİĞİN AMACI; İŞ YERİNDE İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN UYULMASI GEREKLİ ASGARİ ŞARTLARI BELİRLEMEKTİR. 20/6/2012 TARİHLİ VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINA GİREN TÜM İŞ YERLERİNİ KAPSAR.

İSTİF MAKİNASI

Forkliftler, liftler ve transpaletler genel olarak İstif Makinaları grubunu oluştururlar. Yüklerin çatallar üzerinde kaldırılması ve taşınmasında kullanılırlar. İşyerlerinin pek çoğunda değişik kapasitelerde istif makinaları bulunur. İstif makinalarının güvenli olmaması ve güvenli kullanılmaması durumunda ekipmanların devrilmesi, yükün düşmesi gibi risklerle karşılaşılmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.

Forklift, lift, transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin istif makinası periyodik kontrollerini içeren bölümü aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

KRİKO

Kriko ağır bir yükü az yükseğe kaldırmakta kullanılan, sonsuz dişli, vidalı, elektrikli, hava basınçlı yada hidrolik bir sistemle çalışan manuel bir alettir. Krikolar genel anlamda insanların çevirme gibi az güç gerektiren ve uzun süre yapabileceği hareketleri, kaldıramayacağı yükleri kaldırmak için kararlı güçlü ve kısa hareketlere dönüştürerek kaldırır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Krikonun periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir.Kaldırma ve iletme ekipmanı kategorisinde değerlendirilen krikonun periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez fenni muayene raporu alması gerekmektedir.

PLATFORM

Kaldırma ve iletme araçları grubuna platformlar da girmektedir. Yükseltilmiş çalışma platformları genelde işletmenin itiyaçlarına uygun şekilde farklı boyut ve şekillerde üretilmektedir. Platform yüksekliği, derinliği, adım genişliği ve ayak genişliği gibi özellikler, işletmenin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Çalışma platformu, onaylı bir tasarıma sahip olmalı ve güvenli bir çalışma yükünü karşılamalıdır. Çalışma platformu esas olarak uygun koşullarda ve sadece yetkili çalışanlar tarafından kullanılmalıdır. Personel ve iş ekipmanı dışında hiçbir yük, platform ile taşınmamalıdır.

Platformlar yüksekte çalışma imkanı sağlayan araçlar oldukları için, güvenli başlık bağlantıları ve entegre koruma sistemlerine sahip olmalıdır. Genelde hızlı ve kolay kurulabilen platformların, kullanım sırasında uçtan uca korkulukları ve kaymaya karşı korumalı güvertesi olmak zorundadır.

Çalışma platformları, işletmeler için çok amaçlı merdivenlerden, daha uzun çalışma alanları oluşturmak için katlama platformlara kadar çok çeşitli ekipmanları kapsamaktadır. Platformlar hem iç hem de dış alanda kullanım çözümleri sunmakta ve çalışanlar için rahat, güvenli ve konforlu bir çalışma imkanı sağlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, çalışanların sağlığı ve işletmelerin güvenliği bakımından platformların her yıl en az bir defa periyodik olarak kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

TRANSPALET

Forkliftler, liftler ve transpaletler genel olarak İstif Makinaları grubunu oluştururlar. Yüklerin çatallar üzerinde kaldırılması ve taşınmasında kullanılırlar. İşyerlerinin pek çoğunda değişik kapasitelerde istif makinaları bulunur. İstif makinalarının güvenli olmaması ve güvenli kullanılmaması durumunda ekipmanların devrilmesi, yükün düşmesi gibi risklerle karşılaşılmakta ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.

Forklift, lift, transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri (direksiyon, kumanda kolu vb.), tekerlekler (havalı, dolgu, pvc vd.), çatal kollar, zincirlerin durumu, hidrolik sistemler (piston, silindir, hortumlar gibi), frenler, sinyaller, işaretlemeler (örn. Kapasite diyagramları ve uyarı işaretleri) önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin istif makinası periyodik kontrollerini içeren bölümü aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

VİNÇ

Vinçler küçük, büyük pek çok işyerinde bulunur. 50 kiloluk küçük ağırlıklar için de, 100’lerce tonluk ağırlıkları kaldırmak ve taşımak için de kullanılırlar. Vinçlerin güvenli olarak çalışması taşıyıcı destekler, vinç konstrüksiyonu, tambur, halat, kanca, elektrik ekipmanları, kumandalar, hareket sınırlayıcılar, uyarı ve sinyaller gibi bir çok parçanın güvenliğine bağlıdır. Uygun kullanılmadığında, aşındığında, yıprandığında sonuçları ağır olan kazalara yol açar. Maalesef, sıklıkla devrilen, halatı kopan, freni boşalan vb. vinçlerle ilgili bir çok kaza ile karşılaşılmaktadır.

Vinç periyodik kontrolleri bütün bu sistemlerin gözle kontrolleri, fonksiyon kontrolleri ve yük testlerinden oluşur. İşletmenin talebine göre Vinç’in imal edildiği kapasiteye veya bu kapasitenin altında kalmak koşuluyla, işletmecinin beyan ettiği en yüksek kullanılan kapasiteye göre test edilir. Örneğin 10 ton kapasiteli bir vinç, işletmede en fazla 5 ton kaldırmak için kullanılıyorsa, işletme yöneticilerinin beyanına göre 5 ton kapasite için test edilebilir ve buna göre raporlandırılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi: 25.04.2013) vinç periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilir. Ancak, vinç üreticisinin talimatları ile işyeri ve vinç kullanım şartları göz önünde tutularak işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre bazı vinçlerin daha sık periyotlarla kontrol edilmeleri iş güvenliği açısından gerekli olabilir. Periyot sıklığını, 1 yılı geçmemek üzere işletme yetkilileri belirlerler.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Md. 2’de yer alan Tablo.2’nin vinç periyodik kontrollerini içeren bölümü

 

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM  9.751,  FEM  9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.
YÜK ASANSÖRÜ

YÜK ASANSÖRLERİ DİKEY OLARAK ULAŞIM SAĞLAYABİLEN BİR ARAÇ VE EKİPMAN BİRLEŞİMLERİNDEN MEYDANA GELEN VE GENELLİKLE ELEKTRİK MOTORLARI VEYA HİDROLİK POMPALAR VASITASI İLE ÇEKME VE KALDIRMA İŞLERİ YAPAN MAKİNAYA YÜK ASANSÖRÜ DENİR.

YÜK ASANSÖRLERİ DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDE BİNALAR İÇİN YASAL BİR ZORUNLULUK HALİNDE VE KANUN KOYUCU TARAFINDAN BELİRLİ STANDARTLARA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR. ASANSÖRLER YÜKSEK VE SIK KATLI YAPILARDA BULUNDUKLARI GİBİ, TREN İSTASYONLARINDA, GEMİLERDE, TİYATRO VE SAHNELERDE, UÇAKLARDA VE FABRİKALAR İÇİNDE KULLANILAN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNELER HALİNE GELMİŞ DURUMDADIRLAR.

YÜK ASANSÖRÜNÜN, İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNCE KALDIRMA İLETME MAKİNALARININ VE BASINÇLI KAPLARIN MUAYENE PERİYODLARI STANDARTLARI AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE YILDA EN AZ BİR DEFA PERİYODİK KONTROLÜ YAPILMALIDIR.