Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
SİSTEM BELGELENDİRME
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren etkin bir kalite standardıdır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm işletmelerde “tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın” uygulanabilmektedir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif etmektedir.

ISO 14001:2015 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirmek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşun ISG faaliyetlerine gereken önemi verdiği bir sistemin parçası olacaktır.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm ölçek ve sektördeki kuruluşlara uygun bir sitem olup, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde güvenli bir gıda üretim zinciri oluşturmak amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem, üretici kuruluşlar ile birlikte tüketiciler, tedarikçiler, yasal merciler ve diğer ilgili kuruluşlar arasında iletişimi ve bu şekilde gıdanın her adımda izlenebilir olmasını hedef almaktadır. Gıda zinciri boyunca her aşamada gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bu sistem aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır.

Bu standardın gerektirdiği sistemi; gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için güvenli gıda üretmek isteyen ve gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar (Örn. Yem üreticileri, gıda üreticileri, perakende satış yerleri, depolama ve sevkiyat kuruluşları, hazır yemek firmaları, restoranlar, gıda katkı maddesi üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, paketleme firmaları vs.) uygulayabilir.

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi tıbbi cihazlar için özel koşullar taşıyan kalite yönetim sistemidir. Tıbbi cihazlar alanında üretim yapan, satış yapan, hizmet ya da hammadde sağlayan, depo faaliyetleri gerçekleştiren,  teknik servis ve bakım hizmeti sunan firmaların belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

 

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi prensiplerinin tıbbi cihazlar dalında belirlenen kurallar topluluğuna verilen bir standart kodudur. Bu standarda uyumu göstermek için, belge almak gerekir yani bir diğer deyişle; Yeni kurulmuş ve tıbbi cihaz alanında hizmet veren bir firmanın bu işlemi yapabilmesi için, dünya pazarında ürünlerini satışa sunabilmesi için ISO 13485 belgesine sahip olması gerekir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir. Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasından ciddi anlamda yararlar sağlayabilir.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikâyet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, müşteri şikâyetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

ISO 10002 ile müşteri memnuniyeti ve bağlı müşteri portföyü sayesinde uzun soluklu karlılık elde ederek hizmet sektöründe isim yapma imkânına ulaşırsınız.