Search

Archive

SİSTEM BELGELENDİRME

SİSTEM BELGELENDİRME
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren etkin bir kalite standardıdır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm işletmelerde “tipine, büyüklüğüne ve ürün...

View More

ÜRÜN BELGELENDİRME

ÜRÜN BELGELENDİRME
MAKİNA CE BELGESİ
Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi), en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya ya da ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlemeye yönelik bir güvenlik...

View More

DİĞER BELGELENDİRME

DİĞER BELGELENDİRME
ATEX BELGESİ EXPROFF ÜRÜNLER
Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şeklinde geçmektedir. Atex Atmospher ve Exposible kelimesinin kısaltılmış halidir. Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır. İki ATEX direktifi (üreticiler için bir ve ekipman kullanıcı...

View More