Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL

Yangında doğabilecek can ve mail kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Her an oluşabilecek yangınlara karşı kurulan yangın tesisatının her an hazır olması gerekir. Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılmaktadır.

 

Ülkemizde yaşanan yangınların önüne geçmek ve itfaiyeden önce müdahale etmek için kurulan yangın tesisatının ve ekipmanlarının mutlaka her an çalışır durumda olması gerekmektedir. Her an çıkabilecek yangınlara karşı müdahale sistemidir. Bu sistemdeki tesisatın ve ekipmanların mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

Yangın Tesisatı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlara aksi bildirilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL

NETA Sertifikasyon, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Yangın Tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 inci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

Motopomp Periyodik Kontrolü

Yangın Pompası Kontrolü

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Sprinkler Muayenesi

Yangın Dolabı Muayenesi

Sulu Yangın Söndürme Muayenesi

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri