Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

NETA SERTİFİKASYON VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ. Üst Yönetimi olarak;

 

Neta olarak verdiğimiz tüm uygunluk değerlendirme hizmetlerinin kuruluşların/kişilerin coğrafi konumuna, büyüklüğüne, üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele edilerek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları, yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik çerçevesinde yürütülmesi kalite anlayışımızın, akredite olduğumuz standartların, A Tipi Muayene Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş kimliğimizin temel yapı taşlarındandır.

 

 • Muayene ve denetim faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • NETA personelini muayene ve denetim prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutacağını,
 • ISO 17020 ve 17065 standardı maddelerine, yasalara, iş ahlakı kurallarına uygun olarak çalışmak için gerekli ortamın sağlanacağını,
 • NETA, tüm belgelendirme faaliyetlerinde; kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturmayı, Üst yönetimi ve bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlamayı,
 • Bütün çalışanlarının ve NETA ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı, kontrol ve ölçüm ve denetim sonuçlarına olan güveni azaltacak, menfaat sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunulmayacağını,
 • tüm çalışanların (belgelendirme, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm kurul ve komite üyelerinin üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız, ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olduklarını ve olacaklarını
 • Müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat tekliflerinin kabul edilmeyeceğini,

Faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmeyi ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamayı ve bu analiz sayesinde, faaliyetlerinde objektif olmayı,

Herhangi bir siyasi ve mali baskı yaratacak ilişki içinde bulunmadığımızı, bu tür baskılara ve ticari kaygıların uygunluk değerlendirme süreçlerimizi etkilemesine izin vermeyeceğimizi

 • Tarafsız olarak çalışılacağını, kontrol ve ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgiyi müşteri ya da resmi kuruluşların yazılı istekleri dışında 3. şahıslara vermeyeceğini,
 • Muayene ve  denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Müşteri ilişkilerini çıkar birliği ya da çatışması içine almayacağımızı, çalışanlarımızı kurum içinde görev çelişkisi yaşatmayacak şekilde organize edeceğimizi, çalışanlarına tarafsızlık ve gizlilik beyanlarının dışına çıkmaları için baskı yapılmayacağını
 • NETA çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, muayene ve denetim hizmeti verilen kuruluşlarla tarafsızlığı etkileyecek ilişkilerini engelleyeceğini,
 • NETA çalışanlarının, muayene ve denetim faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme hizmetlerine
 • Muayene ve denetim Sonuçları, Müşterileri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Muayene ve denetim hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,
 • NETA dan doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
 • Muayene ve denetim sisteminin çalıştırılması için, mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan konularda gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • NETA in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlara muayene ve denetim hizmeti verilmeyeceğini,
 • NETA in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu diğer kuruluşlarının işlerinde, NETA ile rekabet ortamı yaratmayacağını, tarafsız ve bağımsız olacağını,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına bağlı olmayacağını,
 • NETA sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
 • Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak İZMİR BÖLGE Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.

 

 

Doküman Kodu: DD.004                 İlk Yayın Tarihi: 01.11.2017                      Rev Tar.: 01.09.2020 Rev 02