Search

TEMİZ ODA VALİDASYONU

TEMİZ ODA HVAC PERFORMANS TESTLERİ 

 

Temizoda: içerisindeki partiküllerin sayı konsantrasyonunun kontrol edildiği, sınıflandırıldığı ve oda içerisindeki partiküllerin oluşumunu, tutunmasını ve oda içerisine girişini çeşitli parametrelerce engelleyecek şekilde tasarlanmış odalardır. 

Firmamızca TSE EN ISO 146444 ve GMP standartlarınca belirtilmiş parametrelerin, Temizoda işletimine uygunluğunu Akredite bir şekilde test etmekteyiz. 

Yapılan Testler 

– HAVA HIZI ve DEBİ ÖLÇÜLMESİ ve Hava Değişim Sayısının Hesaplanması 

– Mahaller Arası Basınç Farkının Ölçülmesi 

– HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi 

– Partikül Konsantrasyonu Ölçümü  ve Temizoda Sınıflandırılması 

– Dekontaminasyon(Geri Kazanım)Testi 

– Sıcaklık ve Nem Ölçümü 

– Hava akış yönü görselleştirme testi 

 

 

 

BİYOGÜVENLİK KABİNİ (BGK) PERFORMANS TESTİ 

Biyogüvenlik Kabinin kullanım amacı tehlikeli bulaşıcı mikroorganizmaların çalışma alanı içerisinde personeli, çevreyi ve ürünü korumak amacı ile hava akışının kontrollü ve filtreli bir şekilde yapılması için tasarlanmış cihazlardır. Biyogüvenlik Kabinleri TSE EN ISO 12469 ve NSF ANSI 49 standartlarına göre tarafımızca Akredite bir şekilde test edilmektedir. 

Yapılan Testler 

– Hava Akış Hızı Ölçümü(İn flow ve Down Flow ) 

– HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi 

– BGK Kurulumunun Değerlendirilmesi ve Alarm Fonksiyonları Testi 

– BGK Hava akış yönü görselleştirme testi 

Sayfa Sonu 

LAF KABİNİ PERFORMANS TESTLERİ 

Laminer hava akım kabinleri (LAF) içerisinde çalışılan ürünü korumak amacı ile hava akışının kontrollü ve filtreli bir şekilde yapılması için tasarlanmış cihazlardır. 

LAF Kabinleri TSE EN ISO 14644-3 ve EURODRALEX GMP standartlarına göre tarafımızca Akredite bir şekilde test edilmektedir. 

Yapılan Testler  

 

– Hava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Hızı Aynılığının Hesaplanması 

– HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi 

– Partikül Konsantrasyonu Ölçümü   

– Hava akış yönü görselleştirme testi 

 

 

BİYOKONTAMİNASYON ÖRNEKLEME 

 

TS EN 17141 Standardında belirtilen talimatlarca, temizoda içerisinde bulunan biyoyük miktarını (mikroorganizmaları) tespit etmek amacı ile yapılan testlerdir. 

 

Yapılan Testler 

 

-Hava Örneklemesi (Aktif-Pasif Hava) 

-Yüzey Sürüntü Örneklemesi 

-Personel Sürüntü Örneklemesi