Search

Neta Sertifikasyon’a Hoşgeldiniz

0 (232) 290 55 95
ÜRÜN BELGELENDİRME
MAKİNA CE BELGESİ

Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/EC Direktifi), en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya ya da ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlemeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere piyasa sunulan emniyet teçhizatlarını içerir.

Makine CE Belgesi Avrupa Birliği’nin makine endüstrisi alanında ihracat yapan yabancı yatırımcılardan üretilen makineler için istediği belgedir. Bu belge, makinenin; üretiminde, kurulumunda ve kullanımında insan ve çevre sağlığını koruma altına alacak şekilde üretildiğini kanıtlayan bir sertifika türüdür. Belgelendirilmemiş makinelerin, Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlarında pazarlanması ve satışa sunulmasına izin verilmemektedir.

Makine kullanımı ve kurulumundan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi için geliştirilen politika, ithalat ve ihracat üzerine çalışan şirketleri yakından ilgilendirmektedir.

ASANSÖR CE BELGESİ

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, asansörlerin biz kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini teminen yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsamaktadır.

Görünür bir şekilde iliştirilen CE İşareti, asansörün veya güvenlik aksamının, bu yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını ve geçerli bir uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulanıldığını belirtir. Sözü edilen gerekliliklerin karşılandığını varsayabilmemizin en iyi yolu Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlamak  zorunda olan harmonize standartlar kullanmaktır.

GEZİ TEKNELERİ CE BELGESİ

Birliğine üye ülkeler arasındaki sermaye gücü ve teknolojik gelişme farklılıklarının, ürünlerin serbest dolaşımının engellenmesini önlemek için ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması yönünden sağlaması gereken asgari nitelikler belirlenerek; Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinde tanımlanmış; yönetmelik şartlarını sağlayan ürünlere CE işareti konulması zorunlu tutulmuştur. CE işaretinin konulabilmesi için ilgili yönetmeliğin gereklerinin sağlanması, bazı ürünlerde ürünün risk faktörüne bağlı olarak üreticiye bırakılmış, diğer ürünlerde AB tarafından yetkilendirilerek kimlik numarası verilmiş Onaylanmış Kuruluşlar görevlendirilmiştir.

TIBBİ CİHAZ CE BELGESİ

93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifinin amacı; tıbbi cihazların piyasaya sunulmadan önce karşılaması gereken yeterlilikleri tanımlamak, tıbbi cihazların sınıflamalarına göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini oluşturmak, izleme ve halkın sağlığını korumak adına ulusal makamlara, mevcut mekanizmaların raporlarının sunulmasını sağlamaktır.

CE Sertifikası olmayan hiç bir tıbbi cihazı piyasaya sunulamaz. CE Sertifikasına sahip bir medikal cihaz gerekli tüm şartları karşıladığını ve imalatçısı tarafından kullanımına uygun olduğu kabul görülür.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre uygulanacak kontrollerin, testlerin medikal cihaza ait risk seviyesine göre bir sınıflandırmaya girer ve kontroller yüksek seviyeli riskli ürün guruplarına uygulanır.

Üreticilerin, medikal cihazların temel şartlarını karşıladığını belirtmeleri veya göstermeleri için bazı uygunluk değerlendirme yöntemlerinden / testlerden geçer. Bu yöntemler risk sınıflarına göre farklı işlemlerden geçer. Uygunluğu test edilen, değerlendirilen medikal ürünlere CE Sertifikası verilir ve ürünlere Ce İşareti iliştirilir. CE İşaretini ürüne yerleştirmedeki tüm sorumluluk üretici firmaya aittir. Ce Etiketi ürünün üzerine veya ambalajına iliştirilebilir ve görülür bir şekilde yerleştirilmelidir.

ALÇAK GERİLİM (LVD) CE BELGESİ

50V-1000V AC ve 75V-1500V DC arasında gerilim değerlerine sahip tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına girmektedir. İlgili standartlara göre gerekli elektriksel güvenlik testlerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Üreticiler, ürünlerine ait direktif kapsamında yaptırmış oldukları test raporlarını CE işaretlemesi yapabilmek için oluşturdukları teknik dosyalarda muhakkak muhafaza etmeleri gerekmektedir.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) CE BELGESİ

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi tıbbi cihazlar için özel koşullar taşıyan kalite yönetim sistemidir. Tıbbi cihazlar alanında üretim yapan, satış yapan, hizmet ya da hammadde sağlayan, depo faaliyetleri gerçekleştiren,  teknik servis ve bakım hizmeti sunan firmaların belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Cihazların elektromanyetik enerjilerinin yayılımını kontrol eden bilime Elektromanyetik Uyumluluk denir. Elektromanyetik Uyumluluk (Emc) Ce Belgesi, elektromanyetik kabul edilebilir seviyelere riskleri azaltmak için gereklidir.
Test belirli bir cihaz için gerekli standartları karşıladığını onaylamak için gereklidir. Emc testlerinde emisyon  ve duyarlılık testleri yapılmaktadır.

YAPI MALZEMELERİ CE BELGESİ

Bu direktifçe tanımlanan yapı malzemesi; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır. Yapı malzemeleri temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılaması gerekir bunlar; yangın ve kullanım emniyeti,  denge, dayanım ve mekanik, hijyen sağlık ve çevre, enerji tasarrufu ve ısı tutma, gürültüden korunma gibi temel şartları taşıması gerekir.

GAZ YAKAN CİHAZLAR CE BELGESİ

Gaz yakan cihazlar hayatın her alanında kullanılan ürünleri kapsamaktadır. Bunlar gazlı yemek pişirme aletleri, gaz yakıtlı su ısıtıcıları, gazlı ısıtıcıları, gazlı barbekü, gazlı havuz ısıtıcıları, çeşitli bileşenler vs. örnek verilebilir. Bu ürünlerin testleri, uygunluk denetimleri ve gözetimleri ve belgelendirme hizmetlerini kapsamaktadır. Gaz yakan cihazlar dünyanın farklı yerlerinde farklı tip testlere ve yönetmeliklere tabi tutulmaktadırlar. NETA Sertifikasyon tüm lokasyonlar ve standartlarla ilgili test ve belgelendirme hizmetleri sunabilmektedir.