Search

Archive

DÖKÜMANLAR

PKTL.081_Rev.00 Türkak akreditasyon markasının kullanma talimatı

PR-009-Müşteri-İlişkileri-Prosedürü-Rev.01

PR-009-FR.001-İtiraz-Şikayet-Formu-Rev.00

PR-009-FR.002-Müsteri-Memnuniyeti-Anket-Formu-Rev.01

...

View More

BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR

BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR
KAZAN
Kazan daireleri yangın, patlama, zararlı gazların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu alanlardır. Bu nedenle yürürlükteki yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak kurulması ve çalışma ömrü süresince de uygunluğunu koruması gerekmektedir. Kazan dairesinin yürürlükteki düzenlemelere uygunluğunun kontrolü de gaz dağıtım şirketleri, belediyeler veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından...

View More

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER VE TESİSATLAR

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER VE TESİSATLAR
İÇ TESİSAT KONTROLÜ
Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü...

View More

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL
Yangında doğabilecek can ve mail kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Her an oluşabilecek yangınlara karşı kurulan yangın tesisatının her an hazır olması gerekir. Yangın tesisatı sistemi hastanelerde, okullarda, apartmanlarda ve büyük tesislerde kullanılmaktadır.   Ülkemizde yaşanan yangınların önüne geçmek ve itfaiyeden önce müdahale etmek için kurulan yangın tesisatının...

View More

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI
Kaldırma ve İletme Ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma...

View More